CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LÂM SẢN THIÊN PHÚ

Ván 30

Chất lượng AA

30 x 1220 x 2440 

Không mắt chết, đường chỉ đen/hồng, tim, ruột. Đồng màu 90% trên toàn bộ mặt ván 

 

 

Nhận Xét Đánh Giá

Sản Phẩm Liên Quan

ss