CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LÂM SẢN THIÊN PHÚ

Ván 18

Grade AA

18 x 1220 x 2440   

Không mắt chết, đường chỉ đen/hồng, tim, ruột. Đồng màu 90% trên toàn bộ mặt ván                                    

Nhận Xét Đánh Giá

Sản Phẩm Liên Quan

ss