Dăm Gỗ - THIÊN PHÚ WOOD

Dăm gỗ là vật liệu rắn được cắt, làm từ những mẫu gỗ lớn hơn. Sau khi tách vỏ cây ra bằng máy, gỗ sẽ được xử lý thành dăm gỗ. Máy sàng lọc sẽ chọn và phân loại dăm gỗ theo kích thước yêu cầu.

Nhận Báo giá
Danh mục:
0779909057