CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LÂM SẢN THIÊN PHÚ
Bước:

Bước 1: Bào 4 mặt

Bước 1: Bào 4 mặt

Bước 2: Phân loại màu, loại bỏ cây kém chất lượng

Bước 2: Phân loại màu, loại bỏ cây kém chất lượng

Bước 3: Ghép dọc

Bước 3: Ghép dọc

Bước 4: Bào cạnh

Bước 4: Bào cạnh

Bước 5: Ghép ngang

Bước 5: Ghép ngang

Bước 6: Chà nhám

Bước 6: Chà nhám

Bước 7: Kiểm tra chất lượng lần cuối trước lúc xuất hàng

Bước 7: Kiểm tra chất lượng lần cuối trước lúc xuất hàng

Thành phẩm

Thành phẩm

ss